Cennik:

Przy ustaleniu ceny obsługi księgowej bierzemy pod uwagę następujące czynniki:
  • specyfikę prowadzonej działalności,
  • liczbę dokumentów księgowych,
  • liczbę właścicieli,
  • liczbę zatrudnionych,
  • zakres powierzonych spraw.
Minimalne ceny obsługi podmiotów *:
  • Księgi handlowe (cena od 600,00 zł netto),
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (cena od 150,00 zł netto),
  • Ryczałt ewidencjonowany (cena od 100,00 zł netto).

* Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego)