Kompleksowa obsługa projektów unijnych:

  • pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentacji do realizacji projektu zgodnie z wytycznymi,
  • pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych,
  • kompleksowe rozliczenie uzyskanej dotacji z UE wnioski o płatność,
  • udział w kontrolach.