Księgowość:

 • tworzenie polityki rachunkowości i planu kont,
 • dostosowanie księgowości do wymogów stawianych Beneficjentom środków unijnych,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy na potrzeby klienta,
 • prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji o transakcjach unijnych VAT UE,
 • sporządzanie jednolitych plików kontrolnych JPK,
 • sporządzanie deklaracji rocznej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS).