Wsparcie dla firm:

  • zakładanie działalności gospodarczej,
  • rejestracja spółki,
  • pomoc w sporządzeniu biznes planu,
  • wybór metody opodatkowania dochodu,
  • rejestracja do podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwych urzędów.