Zakres usług biura obejmuje:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodu i rozchodu,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzeniem ewidencji VAT oraz JPK,
 • sprawy urzędowe, rejestracja, aktualizacja, zaświadczenia,
 • kompleksowa obsługa projektów unijnych.

Dodatkowo oferujemy:

 • zgłaszanie zmian w KRS,
 • zakładanie nowych firm,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz i biznes planów,
 • dokonywanie optymalizacji wysokości podatków dla konkretnych klientów,
 • prowadzenie konsultacji w siedzibie firmy,
 • bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.